PROFESSIONALS voor PROFESSIONALS

=  communicatie        =        TRAINING              =           COMMUNICATIE

TRAINING PROJECTONDERSTEUNER

Er wordt steeds meer projectmatig gewerkt in organisaties en met andere organisaties. Naast de projectleider heeft de projectondersteuner daarbij een belangrijke rol.
Het doel van deze training is het vergroten van kennis en vaardigheden als projectondersteuner, informatieoverdracht over projectmatig werken en de rol van de ondersteuner daarin.

Aan bod komen:

  •             Verschil tussen project, proces, programma
  •             Rollen en taken opdrachtgever en projectleider en projectondersteuner
  •             Diverse fasen in een project en welke ondersteuning daarbij gewenst is
  •             Handige hulpmiddelen
  •             Oefenen met een case en praktijksituaties
  •             Onderling kennis en ervaringen uitwisselen

Er wordt gewerkt met de methodiek van Projectmatig Creëren (PMC). De deelnemers krijgen een map met achtergrondinformatie over hetgeen in de training aan bod komt. 

INFORMATIE

Voor wie

Deze training is bedoeld voor beginnende projectondersteuners en voor meer ervaren projectondersteuners die hun kennis willen vergroten of opfrissen.

Werkvorm

In deze praktijkgerichte en afwisselende training gaan we actief aan de slag met een case, met (praktijk) situaties en het delen van kennis en ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse theorieën met als basis Projectmatig Creëren (PMC). Creatieve methodieken, eigen inbreng, gedragsdrama en humor hebben daarin een belangrijke plek. Voorafgaand aan de training worden de persoonlijke leerdoelen bepaald en de verwachtingen in kaart gebracht. Aan het eind van de training wordt besproken wat de deelnemers hebben geleerd.

Resultaten

Na deze training weet de cursist beter wat je mag verwachten van je projectleider en hoe je zelf zo effectief mogelijk bijdraagt aan het projectresultaat.

Duur

De training duurt 1 dag. Voorafgaand wordt een intakeformulier toegezonden met vragen over: Hoe ondersteun je nu in projecten? Waar loop je tegen aan / vind je lastig? Wat wil je leren? Waar wil meer over horen? Vast na laten denken over praktijkcase om in te kunnen brengen.

Locatie

De locatie van de training wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Deelnemers

De training heeft minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
In overleg kan hier van worden afgeweken bij in company trainingen.

Contact & meer informatie

Heb je vragen over deze training, over de maatwerkmogelijkheden, wil je meer weten of vraag je je af of deze training aansluit bij jouw leervragen, neem dan contact met ons op

Nynke Hovinga

06-45 238 371

info@nh-coachingenadvies.nl