PROFESSIONALS voor PROFESSIONALS

=  communicatie        =        TRAINING              =           COMMUNICATIE

TRAINING PROJECTLEIDER     

Er wordt steeds meer projectmatig gewerkt in organisaties en met andere organisaties. De projectleider heeft daarin een belangrijke rol. Niet alleen naar zijn of haar team, maar ook naar de opdrachtgever. 

Het doel van deze training is het vergroten van kennis en vaardigheden als projectleider, vergroten en/of opfrissen van kennis over projectmatig werken, opdrachtgevers-/opdrachtnemersrol, meer samen met het team aan het projectresultaat werken en teamdynamiek.

Aan bod komen:
  •     Verschil tussen project, proces, programma
  •     Rollen en taken opdrachtgever en projectleider (opdrachtnemer)
  •     Project-start-up (PSU) & Plan van aanpak, Krachtenveldanalyse
  •     Organisatie & planning
  •     Persoonlijk gedrag en drijfveren (DISCOVER)
  •     Teamsamenstelling en dynamiek
  •     Rapportages en evaluatie
  •     Communicatie & Informatie
  •     Oefenen met een case en praktijksituaties
  •     Onderling kennis en ervaringen uitwisselen

Er wordt gewerkt met de methodiek van Projectmatig Creëren (PMC). De deelnemers krijgen een map met achtergrondinformatie over hetgeen in de training aan bod komt. 

Voor zowel de persoonlijke ontwikkeling als voor meer inzicht in de teamdynamiek wordt gebruik gemaakt van de DISCOVER analyse gedrag en drijfveren. De deelnemers krijgen ieder een eigen persoonlijk rapport om meer inzicht te krijgen in hun eigen voorkeur gedragsstijl (hoe) en drijfveren (waarom). In de training wordt hier mee verder gewerkt als het gaat om teamdynamiek en resultaat. 


INFORMATIE

Voor wie

Deze training is bedoelt voor beginnende projectleiders en projectleiders met enige ervaring die hun kennis, vaardigheden en effectiviteit willen vergroten. En die meer samen met hun projectteam aan het projectresultaat willen werken.

Werkvorm

In deze praktijkgerichte en afwisselende training gaan we actief aan de slag met een case en met (praktijk) situaties en het delen van kennis en ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse theorieën met als basis Projectmatig Creëren (PMC). Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt verder gebruik gemaakt van de DISCOVER-analyse. Creatieve methodieken, gedragsdrama, eigen inbreng en humor hebben daarin een belangrijke plek. Voorafgaand aan de training worden de persoonlijke leerdoelen bepaald en de verwachtingen in kaart gebracht. Aan het eind van de training wordt besproken wat de deelnemers hebben geleerd.

Resultaten

Na deze training weet de deelnemer beter wat je mag verwachten van je opdrachtgever, wat je taken, bevoegdheden en rollen zijn als projectleider, hoe je om kunt gaan met je team en de dynamiek daarin en hoe je zelf zo effectief mogelijk bijdraagt aan het projectresultaat.

Duur

De training duurt 2 dagen. Voorafgaand wordt een intakeformulier toegezonden met vragen over: Hoe leid je nu in projecten? Waar loop je tegen aan / vind je lastig? Wat wil je leren? Waar wil meer over horen? Vast na laten denken over praktijkcase om in te kunnen brengen.

Locatie

De locatie van de training wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Deelnemers

De training heeft minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
In overleg kan hier van afgeweken worden bij in company trainingen.

Contact & meer informatie

Heb je vragen over deze training, over de maatwerkmogelijkheden, wil je meer weten of vraag je je af of deze training aansluit bij jouw leervragen, neem dan contact met ons op

Nynke Hovinga

06-45 238 371

info@nh-coachingenadvies.nl