PROFESSIONALS voor PROFESSIONALS

=  communicatie        =        TRAINING              =           COMMUNICATIE

TRAINING OPDRACHTGEVER - OPDRACHTNEMERSCHAP

Er wordt steeds meer projectmatig, procesmatig en programmamatig gewerkt in organisaties en met andere organisaties. Daarnaast worden verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie gelegd of met zelfsturende teams gewerkt. In al deze gevallen is er opdrachtgever/opdrachtnemerschap aan de orde. Het is zelfs een belangrijke voorwaarde van het slagen van deze wijze van werken.

Het doel van deze training is het vergroten van kennis en vaardigheden als opdrachtgever en/of als opdrachtnemer en bewustwording van de aspecten die belangrijk zijn voor opdrachtgever/opdrachtnemerschap. In de praktijk wisselen we in ons werk ook vaak van de ene naar de andere rol. Aan bod komen:

  •     Rollen, taken en verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer
  •     Een goed begin is het halve werk: tijd nemen voor doorvragen en de opdracht scherp krijgen en eenduidig te formuleren
  •     Benoemen en bespreken van de resultaten (project) en de verwachtingen (procesregie)
  •     Relatie-aspecten opdrachtgever en opdrachtnemer
  •     Persoonlijk gedrag en drijfveren (DISCOVER)
  •     Tussentijdse afstemming gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
  •     Oefenen met een case en praktijksituaties
  •     Onderling kennis en ervaringen uitwisselen

Er wordt gewerkt met diverse methodieken en theorieën. De deelnemers krijgen een map met achtergrondinformatie over hetgeen in de training aan bod komt. 

Voor zowel de persoonlijke ontwikkeling als voor meer inzicht in de dynamiek tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gebruik gemaakt van de DISCOVER analyse gedrag en drijfveren. De deelnemers krijgen ieder een eigen persoonlijk rapport om meer inzicht te krijgen in hun eigen voorkeur gedragsstijl (hoe) en drijfveren (waarom). In de training wordt hier mee verder gewerkt als het gaat om de relatie-aspecten en het resultaat. 

INFORMATIE

Voor wie

Deze training is bedoelt voor leidinggevenden, projectleiders, procesregisseurs, programmamanagers en (senior) medewerkers die opdrachten verstrekken intern of aan derden en/of krijgen en dit graag effectiever vorm willen geven. Of die dit in willen zetten in het organisatie-ontwikkelproces waarbij meer verantwoordelijkheden bij medewerkers neer worden gelegd.

Werkvorm

In deze praktijkgerichte en afwisselende training gaan we actief aan de slag met een case en met (praktijk) situaties en het delen van kennis en ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse theorieën met als basis Procesregie en Projectmatig Creëren (PMC). Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt verder gebruik gemaakt van de DISCOVER-analyse. Creatieve methodieken, gedragsdrama, eigen inbreng en humor hebben daarin een belangrijke plek. Voorafgaand aan de training worden de persoonlijke leerdoelen bepaald en de verwachtingen in kaart gebracht. Aan het eind van de training wordt besproken wat de deelnemers hebben geleerd.

Resultaten

Na deze training weet de deelnemer beter welke aspecten een rol spelen bij opdrachtgever/ opdrachtnemerschap, wat de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn per rol, hoe om te gaan met relatie-aspecten en hoe je zelf zo effectief mogelijk bijdraagt aan het beoogde resultaat.

Duur

De training duurt 1 dag. Voorafgaand wordt een intakeformulier toegezonden met vragen over: Waar loop je tegen aan / vind je lastig? Wat wil je leren? Waar wil meer over horen? Vast na laten denken over praktijkcase om in te kunnen brengen.

Locatie

De locatie van de training wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Deelnemers

De training heeft minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
In overleg kan hier van afgeweken worden bij in company trainingen.

Contact & meer informatie

Heb je vragen over deze training, over de maatwerkmogelijkheden, wil je meer weten of vraag je je af of deze training aansluit bij jouw leervragen, neem dan contact met ons op

Nynke Hovinga

06-45 238 371

info@nh-coachingenadvies.nl