PROFESSIONALS voor PROFESSIONALS

=  communicatie        =        TRAINING              =           COMMUNICATIE

TRAINING GESPREKSTECHNIEKEN

Er wordt steeds meer samengewerkt in organisaties en tussen organisaties. Samenwerking, communicatie, informele aansturing en gesprekstechnieken spelen daarbij een belangrijke rol. Niet alleen onderling, maar ook naar de opdrachtgever(s). 

Het doel van deze training is het vergroten van kennis en vaardigheden en/of opfrissen van kennis over hoe communicatie, gesprekstechnieken en conflict- en invloedstijlen een rol kunnen spelen in effectief samen werken en/of in wat je wilt bereiken.

Aan bod komen:  

  • Kennisoverdracht
  •    Informele aansturing, communicatie & samenwerking
  •    Diverse gesprekstechnieken
  •    Conflict- & invloedstijlen
  •    Persoonlijk gedrag en drijfveren (DISCOVER)
  •    Oefenen met praktijksituaties
  •    Onderling kennis en ervaringen uitwisselen

De deelnemers krijgen een map met achtergrondinformatie over hetgeen in de training aan bod komt. Voor zowel de persoonlijke ontwikkeling als voor meer inzicht in de samenwerkingsdynamiek wordt gebruik gemaakt van de DISCOVER analyse gedrag en drijfveren. De deelnemers krijgen ieder een eigen persoonlijk rapport om meer inzicht te krijgen in hun eigen voorkeur gedragsstijl (hoe) en drijfveren (waarom). In de training wordt hier mee verder gewerkt als het gaat om gesprekstechnieken, conflict- en invloedstijlen, communicatie en (samen) bereiken wat je wilt bereiken. 

INFORMATIE

Voor wie

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders, HR-adviseurs, medewerkers die hun kennis, vaardigheden en effectiviteit willen vergroten. En die effectiever willen zijn in hun communicatie bij samen werken en / of het bereiken van hun doelen.

Werkvorm

In deze praktijkgerichte en afwisselende training gaan we actief aan de slag met (praktijk) situaties en het delen van kennis en ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse theorieën. Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt verder gebruik gemaakt van de DISCOVER-analyse. Creatieve methodieken, gedragsdrama, eigen inbreng en humor hebben daarin een belangrijke plek.

Voorafgaand aan de training worden de persoonlijke leerdoelen bepaald, verwachtingen in kaart gebracht en de deelnemers gevraagd praktijksituaties in te brengen via een intakeformulier. Aan het eind van de training wordt besproken wat de deelnemers hebben geleerd.

Resultaten

Na deze training weet de deelnemer beter wat het effect is van bepaalde communicatiestijlen en gesprekstechnieken, hoe je om kunt gaan met weerstanden en emoties en hoe je zelf zo effectief mogelijk bijdraagt wat je wilt bereiken, b.v. in de samenwerking.

Duur

De training duurt 1 dag.

Locatie

De locatie van de training wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Deelnemers

De training heeft minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

In overleg kan hier van afgeweken worden bij in company trainingen.


Contact & meer informatie

Heb je vragen over deze training, over de maatwerkmogelijkheden, wil je meer weten of vraag je je af of deze training aansluit bij jouw leervragen, neem dan contact met ons op

Nynke Hovinga

06-45 238 371

info@nh-coachingenadvies.nl